Musikkpedagogen - medlemsblad

"Musikkpedagogen" er et medlemsblad for Musikkpedagogene Norge.  Bladet kommer ut fire ganger i året og her kan du finne alt fra interessante fagartikler til frimodige ytringer.

Ikke-medlemmer har mulighet til å abonnere på bladet.  Dette koster kr. 150,-  for 4 nummer pr.år (+ evt. porto til utlandet). Kontakt Tone Roald post@omlf.no

 

Redaksjonen tar gjerne i mot fagartikler, musikkpedagogisk stoff, inntrykk fra reiser, kurs og konserter som du har vært på.

 

Redaktør:  Rune Knoff

Redaksjonskomité:  Anne Bråten, Harald Glattre, Ingvild Farestveit Hov og Karen Steller Greve.

Layout:  Tone Roald

 

Ta kontakt med:

Redaktør Rune Knoff, leder av Musikkpedagogene Oslo og styremedlem i Musikkpedagogene Norge
E-postpost: r.knoff@online.no

Mobil 917 44 658